Статус багатодітної родинам    З метою встановлення статусу багатодітної сім’ї і дитини з багатодітної сім’ї та в подальшому оформлення пільг згідно Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей” доводимо  до відома мешканців міста  що Згідно З А К О Н У   У К Р А Ї Н И  “Про охорону дитинства”.

     Терміни вживаються в такому значенні:

 * дитина — особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом,застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше;

 * багатодітна сім’я — сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Встановлення статусу багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

            Для  встановлення статусу багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї бажаючим необхідно звернутись до міського відділу з питань молоді та спорту виконавчого комітету Першотравенської міської ради (вул. К.Маркса, буд. 15а, к. 16)  та надати наступні документи:

1. Заява батька або матері про видачу посвідчень;
2. Копії свідоцтв про народження дітей;
3. Копії свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);
4. Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
5. Довідка про склад сім’ї (форма № 3);
6. Фотокартки (батьків та дітей від 6 р.) розміром 30 х 40 міліметрів;
7. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання); у довідці зазначити: денна форма навчання, термін навчання, дата закінчення поточного семестру (таку довідку необхідно подавати щоразу для продовження терміну дії посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей);
8. Копії сторінок паспорта осіб від 18 до 23 років з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації, у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах;
9. Довідка структурного підрозділу, виконавчого органу міської ради про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою)”.

*Для продовження строку дії посвідчення батьків подаються: довідка про склад сім’ї (форма № 3), копії свідоцтв про народження дітей, довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання, фотокартки – у разі необхідності видачі нового посвідчення)”.

Багатодітні сім’ї повинні повернути раніше видані посвідчення (у разі закінчення строку їх дії).