Першотравенський гірничий ліцей     Загальні відомості про ліцей

        ДПТНЗ  “ Першотравенський гірничий  ліцей ” є державним навчальним закладом ІІ атестаційного рівня, який підпорядковується Міністерству освіти і науки  України. Ліцей діє на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 624 від 21.05.2014 р

      Станом на 01.07.2015 року у ліцеї працює 32 педагогічних працівники  (відповідно штатного розкладу  повинно бути 36). На сьогодні  у ліцеї 4 вакансії  майстрів виробничого навчання за професіями машиніст підземних установок ( 3 вакансії)  та бармен ( 1 вакансія).

        Контингент учнів станом на 01.07.2015 року складає 201 особа.

Виконання обсягів державного замовлення

       Відповідно до державного контракту на підготовку робітничих кадрів від 09.07.2014 року за № 4/36 ДПТНЗ ПГЛ отримав державне замовлення на прийом на навчання  у 2014-2015 навчальному році — 140  учнів — випускників  шкіл, але під час вступної кампанії  дали себе знати недоліки профорієнтаційної роботи серед батьків та учнів базової загальноосвітньої школи та складна ситуація у регіоні, тому ліцей уклав додаткову угоду до державного контракту від 17.10.2014 року за №  4/36-1 відповідно до якої  план прийому було зменшено до 110 осіб.  Скорегований план прийому  на навчання  було виконано ліцеєм на 100%.

Напрям

економічної діяльності

Назва професії Прийом за державним

контрактом

( осіб )

Скоре-

гований

прийом

( осіб )

Гірничодобувна промисловість Електрослюсар підземний

( на базі 11 кл.)

 

 

25

 

25

Електрослюсар підземний

Машиніст підземних установок

( на базі 9 кл.)

 

30

 

30

Машиніст електровоза

Машиніст підземних установок

( на базі 11 кл.)

 

30

 

30

Громадське харчування Офіціант

Бармен

Адміністратор ( на базі 9 кл.)

 

25

 

25

Загальні професії електротехнічного виробництва Електрогазозварник

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

( на базі 9 кл.)

 

 

30

       —
   Всього:      140      110

Аналіз  збереження контингенту

         Станом на 1 вересня 2014 року контингент  учнів  ліцею  становила   361 особа. Протягом 2014 — 2015  навчального року було прийнято на звільнені місця   6 учнів,  вибуло  — 166 учнів, із  яких : 138 учнів —  випущено  та  28 — відраховано..  Станом на 01.07.2015 року  перехідний  контингент складає  201 особа.

         Невтішним є показник відрахувань, який у порівнянні із минулим роком виріс майже у 2,5  рази. Аналіз причин відрахування показав, що 8 учнів (29%) відраховано у зв’язку із бажанням навчатись у інших навчальних закладах ( по переводу ), 9 учнів (32%) відраховано за рішенням педагогічної ради за невиконання навчальних планів та програм та порушення правил внутрішнього розпорядку ліцею, 1 учень ( 4%) — загинув, 10 учнів відраховані за сімейними обставинами. Цей аналіз свідчить про низький рівень виховної роботи у групах та недостатню профорієнтаційну роботу, тому необхідно у наступному навчальному році  активніше застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді, а також звернути увагу на проведення профорієнтаційної роботи на протязі усього навчального року.

Вирішення кадрових питань

             Укомплектування посад педагогічних. працівників:

— прийнято на роботу 4 молодих  спеціаліста: викладача іноземної мови, 2 майстра виробничого навчання, психолога;

— створено кадровий резерв педагогічних  працівників для роботи з групами учнів, які будуть навчатись у 2015-2016 навчальному році за новою інтегрованою професією

« Кухар. Продавець продовольчих  товарів»

Організовано роботу Школи молодого педагога та майстра виробничого навчання, організовано роботу психолого-педагогічного консиліуму.

                                    Підвищення якості підготовки робітничих кадрів

             У ІI півріччі 2014 — 2015 навчального року організована підготовка документації та пройдена експертиза діяльності з метою продовження строку дії ліцензії з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за професіями: «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»; « Машиніст електровоза»; « Прохідник»; « Гірник очисного забою»; «Машиніст електровоза. Машиніст підземних установок».

           Протягом навчального року  продовжували роботу по удосконаленню  матеріально-технічної, навчальної бази:  у  кухні-лабораторії  установлено  водонагрівач, придбано додатково навчального обладнання для професії «Офіціант. Бармен. Адміністратор» на суму понад п’ять тисяч гривень.

            Тісно співпрацювали з підприємствами-замовниками кадрів:

 — провели екскурсії на поверхню шахти учнів першого курсу;

 — організували стажування на виробництві для 8 майстрів виробничого     навчання та     2      викладачів спеціальних предметів  ;

 —  представники підприємств прийняли активну участь у роботі комісій з ДКА.

             П’ятнадцять педагогічних працівників ліцею  підвищили свій  професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації, серед них :

 14 майстрів виробничого навчання;

 1 викладач предметів  спеціального циклу.

          Відповідно до плану  навчально – методичної  роботи  у 2014—2015 навчальному році пройшли чергову атестацію 4 викладачі. За результатами атестації: встановлено вищу кваліфікаційну категорію –1 особі, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію –1 особі, підтверджено першу кваліфікаційну категорію –1 особі та  1 особі  встановлено — спеціаліст другої категорії.

Три  працівники ліцею ( два викладачі та інженер — електронник), які мають вищу освіту, пройшли підготовку  в центрі післядипломної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на курсах за напрямом «педагог».

          У ліцеї створено 2 методичних комісії, проведено 9 засідань педагогічної ради на яких розглядались питання якості знань та умінь учнів ліцею, участі учнів закладу в обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, оглядах, стан викладання предметів професійно — теоретичної підготовки  та інші.

Аналіз результатів державних кваліфікаційних атестацій та випуску

У відповідності до вимог  ст.26 Закону України «Про професійно-технічну освіту», «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально – ви-робничого  процесу у професійно-технічних навчальних закладах» в ліцеї у 2015 році були проведені державні кваліфікаційні атестації, згідно графіка складеного відповідно до навчальних планів . Всього  випущено 138 учнів, із яких дипломи з відзнакою отримали 4 випускника (2,9%).  Всі випускники ліцею отримали робітничі кваліфікації з інтегрованих професій. Згідно аналізу результатів державної кваліфікаційної атестації, більшість учнів , які навчались  у групах ТУ на базі повної середньої освіти показали добру теоретичну та практичну підготовку і якість знань їх становить 80%. Слабше підготовленими виявились випускники , які навчались на базі базової середньої освіти, вони показали якість всього 50%, тому у наступному навчальному році педагогічному колективу ліцею  необхідно звернути увагу  на вдосконалення навчальних програм з метою наближення їх  до сучасних вимог ринку праці та підвищення зацікавленості учнів до майбутньої професії , приділяти більше уваги, протягом  навчального року, індивідуальним заняттям з учнями, роботі предметних гуртків.

Економічна діяльність ліцею

Надходження до спеціального фонду   за навчальний рік — 982959,00 гривень, із них: за рахунок оплачуваних робочих місць при проходженні учнями виробничої практики – 912136,00 гривень,  платні послуги —  77823,00 гривень.

      Придбано матеріалів на суму 325621,00 гривень (меблі , матраци та ковдри для гуртожитку, посуд для їдальні, камери спостереження, спецодяг та зимовий одяг для обслуговуючого персоналу, будівельні матеріали, миючі засоби та інше) , витрачено на ремонтні та проектні роботи – 156053,00 гривень.

      Надійшло  протягом навчального року благодійних внесків, грантів та подарунків на суму -23494,00 гривні ( спортивна форма для футбольної команди, принтер для навчальної частини, прожектор для зовнішнього освітлення разом із датчиками руху , урни для сміття, плити  бардюрні  для благоустрою квітників на подвір’ї ліцею та ін..)

Створення безпечних та комфортних умов для учасників навчально-виховного процесу

      Протягом  квітня – травня 2015 року здійснено  ремонт м’якої покрівлі навчального корпусу № 2. У гуртожитку , на 4 поверсі,   виконано роботи по повній заміні електропроводки, ламп освітлення, розеток та вимикачів. Відремонтовано та частково замінено огородження навколо території ліцею. Відремонтовано майданчик біля навчального корпусу № 1 ( замінено  старий асфальт на тротуарну плитку), на подвір’ї навчального закладу створено   квітники , висаджено  38 кущів троянд..

      Розпочато роботу по реконструкції даху  адміністративно — побутового корпусу

( станом на 01.07.2015 виготовлено проект реконструкції , який зараз знаходиться на експертизі).

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

       Протягом навчального року своєчасно виплачувалась заробітна плата працівникам та стипендія учням ліцею. Станом на 01.07.2015 року виплачено у повному обсязі індексацію учням та працівникам ліцею. Всі педагогічні працівники отримали відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення.

        За рахунок навчального закладу оплачено та організовано медичний огляд працівників ліцею. Для надання  невідкладної допомоги учасникам  навчально – виховного процесу  придбано медикаментів на суму — 8815,00 гривень.

         Адміністрація та педагогічний колектив  ліцею постійно працюють над питанням працевлаштування випускників  ліцею. Не дивлячись на складну ситуацію у гірничо-видобувній  галузі,  понад 70% випускників  першого кварталу вже працевлаштовані (81 особа). Ті, хто не отримав робочого місця, знаходяться  на обліку підприємств – замовників  і, поступово, запрошуються на співбесіди та отримують робочі місця.

         У зв’язку із затримкою виготовлення дипломів випускникам червня місяця,  на сьогодні, є неможливим працевлаштування ще 24 випускників закладу, але після отримання дипломів, питання працевлаштування  випускників також  буде вирішуватись .

Аналіз звернень громадян.
Всього за 2014/2015 навчальний рік  було зареєстровано понад  322 звернення громадян з питань:

— видача дублікатів документів про освіту – 5;

— видача архівних довідок – 41;

— видача поточних  довідок — 262

— працевлаштування – 14.

           Жодне  звернення не залишилось поза увагою,  усі довідки були видані своєчасно, прийнято на роботу двох майстрів виробничого навчання ( майстра гірничого профілю та  громадського харчування) , двох викладачів ( викладача іноземної мови — на час декретної відпустки основного викладача та , викладача української мови на час лікарняного  основного викладача)  та психолога. Замовлено та видано два дублікати документів про освіту, інші замовлення на  дублікати  опрацьовуються:

            Колектив Першотравенського гірничого  ліцею прагне перетворити  свій заклад у сучасний , відкритий навчальний заклад  нашого регіону. Ми постійно співпрацюємо із органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації. Наші учні  завжди приймають участь у міських заходах ( благодійних акціях, ярмарках, святкових концертах та ін.)  Працівники ліцею є постійними учасниками рейдів добровільних народних дружин, створених у місті за ініціативи міського голови з метою наведення порядку на вулицях міста.

         Усі події, які відбуваються у навчальному закладі , висвітлюються у місцевих газетах та на сайті ліцею.

        У 2015 році ДПТНЗ «Першотравенський гірничий ліцей»  увійшов у 10% найкращих навчальних  закладів  у  вебометричному  рейтингу  Sumy  Web  Rank  2015   у номінації   «Популярність в соціальних мережах» ( на кращий веб-сайт закладу освіти серед навчальних закладів професійно-технічної освіти ).
Учасниками рейтингу  було близько 800 навчальних закладів довузівської освіти. V Конкурс на кращий веб-сайт  навчального  закладу проводиться Інтернет-Асоціацією України  (ІнАУ)  за підтримки Міністерства освіти і науки. Організатори рейтингу Сумський державний університет.