Місцеві вибори    25 жовтня 2015 року на Україну очікують місцеві вибори. Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та Законом України “Про місцеві вибори”, який набрав чинності 08.08.2015 року, загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу.

Документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання.

Підставою реалізації виборцем свого права голосу на місцевих виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.

Місцеві вибори є рівними. Громадяни України беруть участь у відповідних місцевих виборах на рівних засадах. Кожен виборець на відповідних місцевих виборах має один голос. Будь-які прямі або непрямі привілеї чи обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Виборець на відповідних місцевих виборах може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, на якій він включений до списку виборців. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевих виборах. Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.

Голосування на місцевих виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, коли виборець включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці.

Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування (проживання) цього виборця.

За період з 29.10.2014 року по 10.08.2015 р. відділом ВДРВ було проведено велику роботу по виявленню виборців, які втратили або набули підстав бути внесеними до Списку виборців. За цей час опрацьовано 2195 персональних ідентифікаційних даних виборців з вхідних відомостей періодичного поновлення та ініціативних відомостей. Працівниками відділу було зроблено 16350 пошукових запитів, за результатами чого до Реєстру виборців внесено 550 змін. Серед них:

— під час перевірки відділом ДРВ виявлено та виключено з Реєстру 118 осіб, які померли в період 2005-2010 рр. (факт смерті підтверджено відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Першотравенського міського управління юстиції у Дніпропетровській області;

— за результатами запитів до Першотравенського міського сектору Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області 61 виборця знято з реєстрації, 87 виборців зареєстровано, 180 виборцям внесено правильні зміни в ПІБ, 45 виборцям уточнено місце або дату народження, 6 виборців внесено до Реєстру як таких, що набули громадянство України та мають право голосу (всього зареєстровано 77 запитів до суб’єкта подання виборців);

— в ході перевірки даних за адресою вул. Жовтнева, 9 (непрацюючий гуртожиток) виявлено двох зареєстрованих осіб, які давно вже зняті з реєстрації за рішенням суду;

— станом на 24.12.2014 року за адресою вул. Комсомольська, 23, кв. 32 виявлено зареєстрованого виборця, замість 12 квартири (в даному будинку всього 12 квартир). В Реєстрі виборців значилося про те, що квартири з 12 по 32 пропущені.

З метою виявлення та усунення кратних включень, тобто осіб, які внесені до Реєстру виборців два або більше разів (наприклад, жінка міняє прізвище по шлюбу і водночас змінює місце реєстрації; трапляються такі випадки, при неуважному ставленні до роботи, що ця жінка в Реєстрі виборців залишається зареєстрованою за двома адресами, тільки за різними прізвищами), працівники відділу виявили та виключили з Реєстру виборців 49 таких осіб.

За допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” (далі — АІТС “ДРВ”) працівниками ВВДРВ виявлено 4 особи, які були пропущені у відомостях суду за січень 2014 року. За результатами запиту до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області їм встановлено статус “недіючий, недієздатність”, що позбавляє їх права на голосування.

Отже, потрібно обов’язково звертатися до органу ведення Реєстру для перевірки своїх персональних даних. Якщо громада долучиться до перевірки персональних даних, ситуація значно покращиться. Достатньо, щоб кожен громадянин упевнився, що його персональні дані, які містяться в Реєстрі, правильні.

Кожен виборець може звернутися безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців про уточнення персональних даних, а також щодо наявності або відсутності відмітки про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Також служба розпорядника Державного реєстру виборців Центральної виборчої комісії на офіційному веб-сайті «Державний реєстр виборців» створила програмний ресурс «Особистий кабінет виборця» (www.drv.gov.ua), де кожен виборець може перевірити свої персональні дані не виходячи з власної оселі, за умови наявності доступу до глобальної інформаційної мережі інтернет.

Якщо у вас виникли питання, пов’язані з Державним реєстром виборців, звертайтеся за телефонами: 7-10-60, або особисто завітайте до нас за адресою: м. Першотравенськ, вул. Шкільна, 20, (1 поверх). При собі необхідно мати паспорт громадянина України.

Ще раз звертаємо увагу на те, що створення якісного Державного реєстру виборців дозволить усім виборцям здійснити своє волевиявлення, обмежить можливість маніпулювання під час голосування та виявить достовірний рейтинг довіри виборців до претендентів на обрання.