odinokaya_mama     Верховною Радою України 24 грудня 2015 року схвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким пе­редбачається змінити умови надання окремих видів соціальної допомоги.

Законом передбачається, що тимчасова держав­на допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надаватиметься з урахуванням матеріаль­ного стану сім’ї, в якій виховується дитина.

Допомога на дітей одиноким матерям — у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожитково­го мінімуму для дитини відповідного віку та середнь­омісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Таким чином, виплата допомоги на дітей одино­ким матерям та тимчасової допомоги на дітей, бать­ки яких ухиляються від сплати аліментів з 1 січня 2016 року припиняється.

 За призначенням зазначених видів допомог за новими умовами, просимо звертатись до управління праці та соціального захисту населення за адресою: вул.К.Маркса, 15а, Єдина приймальня, з 8.00 до 17.00 год., тел. 7-17-51